QUY ĐỊNH THẺ THÀNH VIÊN TẠI LÀNG XÌ TRUM

  1. Mỗi thẻ thành viên sẽ được định danh theo thông tin khách hàng cung cấp trực tiếp tại chi nhánh.
  2. Số dư xu và điểm thưởng sẽ được duy trì trong vòng 12 tháng kể từ lần sử dụng cuối cùng.
  3. Xu và điểm chỉ được nạp vào thẻ nếu thẻ được giao dịch trực tiếp tại khu games Làng Xì Trum.
  4. Thẻ này không có giá trị chuyển nhượng, không có giá trị quy đổi thành tiền mặt và là tài sản của Làng Xì Trum.
  5. Làng Xì Trum có quyền tạm khóa thẻ hoặc thu hồi các giao dịch phát sinh phiếu nếu có nghi ngờ liên quan đến các tình huống không hợp lệ.
  6. Làng Xì Trum có thể áp dụng các điều khoản khác và sẽ thông tin đầy đủ đến khách hàng về những thay đổi.
  7. Làng Xì Trum bảo lưu quyền vận hành thẻ thành viên trên mọi phương diện.
  8. Khi khách hàng mua và sử dụng các loại thẻ thành viên của Làng Xì Trum, đồng nghĩa với việc khách hàng đã đọc và đồng thuận với các điều khoản về Quy Định Thẻ Thành Viên Tại Làng Xì Trum.